zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Sort Šifra
Sort Naziv projekta
Sort Glavni istraživač
Sort Ustanova
Sort Područje
Detalji
0108279 Anatomske izmjere, varijacije kostiju lubanje u tijeku i nakon završetka rasta Dr.sc. Ivan Vinter Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108277 Obitelj i recidivirajući abdominalni bolovi u djece  Vesna Vidović Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108276 Fonatorna i psihoakustička obilježja patološkog glasa  Santa Večerina Volić Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108266 Timektomija u bolesnika s miastenijom gravis bez timoma  Marija Šoštarko Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108261 Utjecaj antenatalnih zbivanja na dugoročni neonatalni ishod Dr.sc. Snježana Škrablin Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108117 Određivanje uloge gena u razvoju živčanog sustava miša  Ljiljana Kostović-Knežević Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108294 Upalne bolesti crijeva (Crohnova bolest i ulcerozni kolitis) Dr.sc. Boris Vucelić Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108400 Hepatitis C virusni antigen (HCVAg) i HCV infekcija  Vitomir Burek Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0048006 Učinak ostataka kemijskih tvari u hrani na hormone reprodukcije Dr.sc. Tihomira Gojmerac Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
0048007 Utjecaj hranidbe i liječenja životinja na zdravlje ljudi  Davorin Bažulić Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
0048008 Istraživanje bolesti s neurološkim poremetnjama u preživača Dr.sc. Branko Šoštarić Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
0048105 Genski markeri u uzgoju životinja  Mirko Lojkić Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
0048106 Veterinarska ekologija i održivo stočarstvo Dr.sc. Bara Vinković Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
0053019 Učinci gizerozina na sintezu i djelovanje dušik (II) oksida u štakora Dr.sc. Željko Grabarević Veterinarski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0053025 Veterinarsko javno zdravstvo u proizvodnji zdrave hrane Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović Veterinarski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
16 do 30 od 1851