zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Sort Šifra
Sort Naziv projekta
Sort Glavni istraživač
Sort Ustanova
Sort Područje
Detalji
0108999 Hipertenzija i trudnoća Dr.sc. Marina Ivanišević Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108543 Računalom podržana mikrokirurgija i tele-kirurgija nosa i sinusa Dr.sc. Ivica Klapan Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108308 Ponašajni i emocionalni problemi djece i mladih u Hrvatskoj  Vlasta Rudan Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108402 Izražaj i uloga bjelančevine jezgrice Nol1 (nucleolar protein 1) u miša  Srećko Gajović Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108309 NAČELA TERAPIJSKIH POSTUPAKA U JEDINICAMA INTENZIVNE MEDICINE Dr.sc. Bruno Baršić Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108344 Molekulski mehanizmi staničnih oštećenja energijskim manjkom Dr.sc. Stjepan Gamulin Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108342 Limfociti T i B u regulaciji koštanog metabolizma Dr.sc. Danka Grčević Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108341 Biološki učinci štetnih aerosola Dr.sc. Eugenija Žuškin Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108338 Primjena Doppler ultrazvuka kod bolesti nativnih bubrega u odraslih i djece Dr.sc. Boris Brkljačić Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108337 Primarna perkutana koronarna angioplastika i oksidativni stres  Vjeran Nikolić Heitzler Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108333 Utjecaj promjena u organizaciji i edukaciji u zdravstvu na zdravlje stanovništva Dr.sc. Zvonko Šošić Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108332 Voda, hrana, neposredni životni okoliš - determinante zdravlja Dr.sc. Jadranka Mustajbegović Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108331 Znanastveni temelji kvalitete zdravstvene zaštite Dr.sc. Stjepan Orešković Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108257 Primarni glaukom otvorenog kuta i diabetes Dr.sc. Jakov Šikić Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0108500 Genska terapija mineraliziranih tkiva Dr.sc. Marko Pećina Medicinski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
31 do 45 od 1851