zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0048105 
Projekt: Genski markeri u uzgoju životinja 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Veterina
Glavni istraživač:  Mirko Lojkić
Ustanova: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb 
Ključne riječi: Utvrđivanje očinstva, domaće životinje, gensko testiranje, lančana reakcija polimerazom, mikrosateliti 
URL:  
E-pošta: lojkic@veinst.hr 
Telefon: 6190 845 
Suradnici:
Mate Brstilo    Istraživač
Ana Gomerčić    Istraživač
Nada Oršolić    Istraživač
Vesna Lacković    Istraživač
TOMISLAV KEROS    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0048105
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group:  
Institution: Croatian Veterinary Institute, Zagreb 
Keywords: Establishing paternity, cattle, genetic testing, chain reaction polymerasis, microsatelites 

Natrag