zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0108277 
Projekt: Obitelj i recidivirajući abdominalni bolovi u djece 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač:  Vesna Vidović
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: Recidivirajuća abdominalna bol, djeca, obiteljsko funkcioniranje, životni događaji, aleksitimija, psihoterapija 
URL:  
E-pošta: vesna.vidovic@zg.tel.hr 
Telefon: +385/1/2388194 
Suradnici:
Gordan Majić    Istraživač
Zdenka Brumen-Budanko    Istraživač
Duška Tješić Drinković    Istraživač
Ivan Begovac    Istraživač
Katerina Borić Draganić    Istraživač
Aleksandra Mindoljević    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0108277
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Zagreb 
Keywords: Reccurent abdominal pain, children, family functioning, life events, alexithymia, psychotherapy 

Natrag