zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0053019 
Projekt: Učinci gizerozina na sintezu i djelovanje dušik (II) oksida u štakora 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Veterina
Glavni istraživač: Dr.sc.  Željko Grabarević
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: gizerozin, dušik (II) oksid, patološki učinci, krvni tlak, vrijed želuca, patološka histologija, imunohistokemija, NOS I, II III, štakor 
URL:  
E-pošta: zgrabar@vef.hr 
Telefon: 01 2390313 
Suradnici:
Petar Džaja    Istraživač
Ana Beck    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0053019
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb 
Keywords: Gizzerosine, Nitric oxyde, pathological effects, blood pressure, histopathology, gastric ulcer, immunohistochemistry, rat 

Natrag