zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0108294 
Projekt: Upalne bolesti crijeva (Crohnova bolest i ulcerozni kolitis) 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Dr.sc.  Boris Vucelić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: Incidencija, registar bolesnika, Crohnova bolest, ulcerozni kolitis, kvaliteta života, genetika, serologija, osteoporoza, displazija i karcinom, primarni sklerozirajući kolangitis. 
URL:  
E-pošta: boris.vucelic@zg.tel.hr 
Telefon: ++385-2388-314 
Suradnici:
Irena Hrstić    Istraživač
Vesna Fališevac    Istraživač
Mirjana Kalauz    Istraživač
Mladen Buljevac    Istraživač
Rajko Ostojić    Istraživač
Vinko Bakula    Istraživač
Silvija Čuković-Čavka    Istraživač
Mario Brinar    Znanstveni novak
Nikša Turk    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0108294
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Zagreb 
Keywords: Incidence, Crohn's disease, ulcerative colitis, IBD registry, quality of life, genetics, serology, osteoporosis, dysplasia and carcinoma, primary sclerosing cholangitis 

Natrag