zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Filologija
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Joško Božanić Studia Mediterranea - interdisciplinarna istraživanja
2. Dunja Brozović Rončević Hrvatska jezična riznica
3. Morana Čale Književna antropologija
4. Marica Čunčić Jezična, književna i paleografska istraživanja hrvatske glagoljske baštine
5. Zrinjka Glovacki-Bernardi Jezični i kulturni transferi - kontakti i kontrastiranje
6. Mirko Gojmerac Jezik i komunikacija u prijevodnom kontekstu
7. Pavao Knezović Književnojezična i glazbena baština hrvatskih franjevaca
8. Ranko Matasović Poredbena proučavanja hrvatskoga jezika i kulture u europskom kontekstu
9. Jelena Mihaljević-Djigunović HRVATSKI I DRUGI JEZICI: pristupi, međujezik i poučavanje
10. Milan Moguš Hrvatski jezik u domaćem i međunarodnom kontekstu
11. Darko Novaković Mediaevalia et Neolatina Croatica
12. Mirko Peti Hrvatska standardnojezična leksikologija i leksikografija
13. Marko Samardžija Hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću
14. Marko Tadić Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik
15. Dubravka Težak Hrvatska dječja književnost u europskom okružju
16. Milena Žic Fuchs Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika
1 do 16 od 16
Natrag