zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika 
Voditelj: Milena Žic Fuchs
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Predloženi znanstveni program prvi je pokušaj u Hrvatskoj objedinjavanja kognitivnih lingvista s tri sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu, Osijeku i Zadru). Cilj je ovoga programa istražiti hrvatski jezik (u sprezi s drugim jezicima) i to s kognitivno lingvističkoga gledišta, jer su dosadašnja istraživanja bila fragmentarna i moglo se govoriti samo o individualnim pokušajima. Tri glavna područja istraživanja obuhvaćaju gramatičke i značenjske strukture, te istraživanja metafore i metonimije. Ovakva je podjela arbitrarna i služi kao podloga za planiranje rada jer značenje se u kognitivnoj lingvistici smatra temeljem svih jezičnih pojavnosti, a konceptualni mehanizmi poput metafore i metonimije prožimaju i morfološke i sintaktičke strukture, kao i naravno leksički inventar jezika. Istraživanje će biti usmjereno i na iznalaženje odgovora na vrlo specifična pitanja (analize gramatičkih i semantičkih struktura) za koja se očekuje da će dati nove uvide i to kako na teorijskom, tako i na praktično-opisnom planu. Inherentna kontrastivnost trebala bi dodatno rasvijetliti razlike među jezicima i zajedno sa značenjsko-tipološkim karakteristikama hrvatskoga i drugih jezika, stvoriti inovativnu podlogu za izradbu gramatika i rječnika. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag