zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik 
Voditelj: Marko Tadić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Temeljna je nakana ovog interdisciplinarnoga programa koji objedinjuje tri znanstvena područja/grane (lingvistiku, informacijske znanosti i računarstvo) proučiti i izgraditi teorijske modele funkcioniranja pojedinih podsustava hrvatskoga jezika. Na temeljima tih teorijskih spoznaja izgradit će računalne primjene tih teorijskih modela u obliku računalno podržanih resursa i alata. Ti će resursi i alati biti i javno dostupni kako akademskoj tako i široj društvenoj zajednici putem internetskoga pristupa. Ti će resursi i alati ujedno postati i temelj za daljni razvitak jezičnih tehnologija za hrvatski jezik (JTHJ). Sljedeća nakana ovoga programa upravo je podizanje ukupne razine JTHJ kako bi se uhvatio priključak s jezicima našeg europskog okružja. Ciljevi su ispitati, izgraditi i izvesti: 1) proširenje sadašnjega Hrvatskoga nacionalnog korpusa na opseg od 200 milijuna riječi, primjereno ga označiti na morfološkoj, sintaktičkoj i semantičkoj razini; 2) niz usporednih/usporedivih korpusa “hrvatski—jezik X” za proučavanje odnosa hrvatskoga i drugih jezika; 3) sustave za automatsko označavanje vrsta riječi, gramatičkih kategorija i lematizaciju 4) sustav za automatsku analizu hrvatske sintakse (parser); 5) semantičku bazu (Hrvatski WordNet); 6) osnovne resurse za strojno potpomognuto prevođenje (prijevodnu memoriju); 7) ispitati mogućnosti izvedbe statističkoga strojnoga prevođnja i modula za EC-Systran za smjerove hr-en i en-hr; 8) ispitati mogućnosti sustava za e-učenje hrvatskoga 9) sustave za (polu)automatsko sadržajno označavanje dokumenata 10) sustave za klasifikaciju, vizualizaciju i sažimanje dokumenata 11) sustave inteligentno pretraživanje i crpljenje podataka iz tekstovnih dokumenata Svi će se teorijski modeli provjeravati putem njihovih računalnih implementacija i na stvarnoj jezičnoj građi, što će povratno voditi višekratnoj daljnoj razradi tih modela. Ovaj će program, osim što će ponuditi nove teorijske modele i rješenja za neka do sada još niti ne postavljena ili neuočena pitanja o funkcioniranju hrvatskoga jezika, dati nužne preduvjete za razvitak JTHJ. One su na uskoznanstvenoj razini nezaobilazne za konstituiranje e-humanističkih i e-društvenih znanosti tj. predstavljaju istraživačku infrastrukturu za te znanosti jer se njihovi predmeti istraživanja u mnogome izravno ili neizravno ostvaruju upravo tekstom ili kroz tekst. U širem društvenom kontekstu JTHJ su nezaobilazne za stvaranje informacijskoga društva tj. društva znanja u RH. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag