zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Jezična, književna i paleografska istraživanja hrvatske glagoljske baštine 
Voditelj: Marica Čunčić
Ustanova: Staroslavenski institut , Zagreb 
Sažetak: Hrvatska će se glagoljska baština istražiti u ovim važnim područjima: jezik, paleografija i književnost. Bit će završena i predana u tisak cijela gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika kao prvi sustavan opis toga jezika i jedna od prvih gramatika neke redakcije crkvenoslavenskog jezika uopće. O hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku napisat će se još dvije monografije, doktorski rad, 25 izvornih znanstvenih članaka i održati 17 referata. Priredit će se 5 svezaka Rječnika crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije od broja 13 do 17, i objaviti ako bude moguće. To je nastavak obrade rječničke građe slova V, G, D (po glagoljskoj azbuci). Sabrat će se faksimili svih hrvatskih glagoljskih spomenika iz 11. -13. st. u digitalnom obliku, izraditi njihove paleografske iskaznice i poredbene tabele slova i pripremiti za elektroničko izdanje u tri knjige. Paleografska analiza kompletnih Kijevskih listića pokazat će stupanj podudarnosti tog najstarijeg glagoljskog rukopisa s geometrijski pravilnim slovima normativa i objaviti elektronički kao knjiga. Identificirat će se umjetnička škola i/ili slikar minijatura Hrvojeva misala u okviru doktorata. Napravit će se računalni programi za unos i pretraživanje jezičnih, kodikoloških, paleografskih, književnih i biblijskih sadržaja hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova i za prepoznavanje glagoljskih slova, te napraviti portal glagoljske paleografije na web adresi Staroslavenskog instituta. Utvrdit će se relativna čitljivost i lakoća učenja glagoljskih tipova. Obrada književnih tema: I. HRVATSKA I EUROPSKA HAGIOGRAFIJA. KNJIŽEVNA POVIJEST I TEKSTOLOGIJA. 1. LATINSKA HAGIOGRAFIJA: a) Tekstovi o mučenicima i lokalnim svecima Dalmacije i Istre, od antičkih književnih korijena do konca srednjega vijeka, b) Pasije panonskih mučenika iz kršćanske antike, c) Hagiografski kodeksi Metropolitanske knjižnice u Zagrebu. 2. GLAGOLJSKA HAGIOGRAFIJA: Neliturgijski tekstovi zreloga i kasnog srednjovjekovlja od 14. do 17. st. 3. LATINIČNA HAGIGORAFIJA: Glavna djela latinične književnosti od 14. do 17. st. II. BIBLIJSKI I APOKRIFNI TEKSTOVI. 1. Hrvatskoglagoljski biblijski tekstovi prevedeni s latinske Vulgate; tekstološko-leksička analiza; 2. Izvori glagoljskoga Protoevanđelja Jakovljeva. III. KNJIŽEVNA TEORIJA. S aspekta poetologije i naratologije utvrđuje se strukturiranje tekstova pojedinih književnih vrsta. IV. BIBLIOGRAFIJA. Analitička bibliografija hagiografskih tekstova u 11 hrvatskoglagoljskih brevijara. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag