zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Hrvatska standardnojezična leksikologija i leksikografija 
Voditelj: Mirko Peti
Ustanova: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 
Sažetak: Program Hrvatska standardnojezična leksikologija i leksikografija jedan je od primarnih i dugoročnih znanstveno-istraživačkih programa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu kao središnje znanstvene ustanove za proučavanje hrvatskoga jezika. Taj program obuhvaća temeljna istraživanja strukture standardnoga hrvatskoga leksika na svim razinama, od morfološke preko značenjske do terminološke i normativne, uključujući i izradbu različitih tipova rječnika hrvatskoga jezika, od jednosvezačnih malih školskih, preko općih i normativnih, do strukovnih, posebnih i višesvezačnih rječnika s iscrpnom obradbom hrvatskoga standardnojezičnoga leksika. U programu se nalazi i izradba opsežnoga reprezentativnoga korpusa hrvatskoga jezika koji treba posužiti kao temelj za sva leksikološka istraživanja i leksikografske projekte. U sljedećih pet godina u okviru programa izradit će se hrvatski normativni jednosvezačni rječnik, hrvatski jezični savjetnik, valencijski rječnik hrvatskih glagola, rječnik hrvatskoga nazivlja u analitičkoj kemiji i madžarsko-hrvatski rječnik. Kao sastavni dijelovi programa Hrvatska standardnojezična leksikologija i leksikografija, svi će navedeni projekti, kad budu završeni, pridonositi uspješnijem organiziranju rada na velikom višesvezačnom rječniku hrvatskoga jezika. Važnost je temeljitoga istraživanja hrvatskoga leksika golema. Prvo, tim se istraživanjem hrvatski jezik definira kao samostalan jezični entitet. Drugo, obogaćuje se hrvatska jezična kultura. Treće, omogućuje se prezentiranje hrvatskoga jezika kao samostalnoga jezičnog entiteta stranim slavistima i široj međunarodnoj javnosti. Od rezultata istraživanja korist će dakle biti višestruka.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag