zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Povijest
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Miroslav Bertoša Istra: migracije, društvena previranja, identiteti
2. Alexander Buczynski Razjedinjena Hrvatska Kraljevina u europskom civilizacijskom kontekstu 16-18 st
3. Ante Gulin Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do 19. st.
4. Zlata Kerže-Živaković Povijest Slavonije, Srijema i Baranje od srednjeg vijeka do kraja 20. stoljeća
5. Nada Kisić-Kolanović Modernizacija i identitet Hrvatske u 20. stoljeću
6. Mithad Kozličić Istočni Jadran: stanovništvo i prostor
7. Milan Kruhek Spomenička i socijalna topografija hrvatskoga srednjovjekovlja
8. Bruna Kuntić-Makvić Protohistorija i antika od Južne Panonije do Jadrana
9. Stjepan Matković Politika i moderni identiteti u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
10. Drago Roksandić Triplex Confinium
11. Petar Strčić Povijesna, sakralna i jezična baština zapadne Hrvatske
12. Franjo Šanjek Hrvatski prinosi europskim integracijama (15. - 20. st.): građa, ideje, prosudba
1 do 12 od 12
Natrag