zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Istočni Jadran: stanovništvo i prostor 
Voditelj: Mithad Kozličić
Ustanova: Sveučilište u Zadru 
Sažetak: U programu se, kroz više različitih znanstvenih projekata, istražuju raznoliki aspekti povijesti istočnog Jadrana od prvih vijesti grčkih logografa do danas. S jedne strane, proučava se razvitak naselja na obalnom rubu obale kopna i otoka, te obližnjeg zaleđa. Zatim mijene njegova stanovništva od prapovijesti do danas, uključujući migracije, doseobe, pošasti (osobito kužne pošasti), pomjeranje življa zbog ratova, velikih prirodnih katastrofa (potresi) i sl. Kroz povijesnu demografiju promatra se raznolike strukture življa (prirast, natalitet, mortalitet, odnos spolova), ali se, znanstveno valorizira i brojne društvene strukture (društveni ustroj Liburna i Delmata, rimskodobne elite, komunalna srednjovjekovna društva, ruralne strukture srednjega i novog vijeka, društvo novoga vijeka istočnog Jadrana, stranački život između dva svjetska rata). Osobita se pozornost poklanja geografskom upoznavanja istočnog Jadrana u kontekstu raznolikih kulturnih utjecaja, pri čemu se i ti kulturni utjecaji posebno istražuju. Na koncu, u žiži interesa programa su mijene raznolikih vlasti na tom prostoru, pa s njima povezano i vrednovanje istočnojadranskog akvatorija kao prometnog koridora Europe kojim je ona najčešće, tijekom svih povijesnih razdoblja, održavala veze sa Sredozemljem, a preko njega s afričkim i azijskim tržištima (trgovina začinima, robljem, strateškim sirovinama, itd.). Odnosno, veza mijena političkih vlasti nad istočnim Jadranom, ili barem nekim njegovim dijelom, u funkciji kontrole tog prometnog koridora. Poveznica svega toga jest pomorstvo sa svojim mnogobrojnim djelatnostima (brodarstvo, brodogradnja, plovidbeni priručnici, luke i sl.). 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag