zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Povijest Slavonije, Srijema i Baranje od srednjeg vijeka do kraja 20. stoljeća 
Voditelj: Zlata Kerže-Živaković
Ustanova: Hrvatski institut za povijest, podružnica Slavonski Brod 
Sažetak: Ovaj program znači nastavak prethodnog programa i njegovo proširenje u suradničkom i tematskom smislu. Sastoji od 4 projektne cjeline, koje obuhvaćaju 21 temu. Projekti su unutar programa međusobno tematski usklađeni i povezani. Za njihovu obradu zaduženo je 4 voditelja i 20 suradnika. U prostornom smislu program obuhvaća područje Slavonije, Srijema (veći dio Srijema je od 1945. u sklopu Vojvodine, danas Srbije i Crne Gore) i današnje hrvatske Baranje (do 1921. u sklopu Mađarske). U programu su objedinjena susljedna razdoblja predmoderne povijesti (od velike seobe naroda do osmanske vladavine), moderne povijesti (od oslobođenja od Turaka 1699. do modernizacijskih procesa između 1860. i 1945.), odnosno suvremene povijesti (1945.-2000.). Budući da su zbivanja i prilike na prostoru istočne Hrvatske u navedenim razdobljima uglavnom nedovoljno istraživana, cilj je programa unaprijediti poznavanje srednjovjekovne, novovjekovne i suvremene povijesti Slavonije, Srijema i Baranje, i to u više segmenata: srednjovjekovna povijest i pojedine sastavnice onodobne društvene strukture (plemstvo, crkveni redovi, gradska društva); transformacija tradicionalnog društva i izgradnja građanskog društva; migracije, demografske promjene, urbanizacija, razvoj obrta, trgovine, poljodjelstva, uloga velikih riječnih prometnica; ruralna i urbana sredina Slavonske vojne krajine; demokratizacija političkog života, stranački život širih slojeva društva, hrvatski seljački pokret, razvoj obrazovnog sustava, nacionalna integracija i oblikovanje nacionalnih identiteta; ratna zbivanja u vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata s posebnim osvrtom na ljudske gubitke; politički procesi u drugoj Jugoslaviji; pad komunizma, uvođenje višestranačja, Domovinski rat s posebnim osvrtom na kulturne ustanove, organizaciju i rad školskog sustava u Brodsko-posavskoj županiji te na odnos međunarodne zajednice prema okupiranom dijelu Zapadne Slavonije. Istraživači će obraditi različite aspekte društvene, gospodarske i političke problematike, s posebnim zanimanjem za formiranje hrvatskog identiteta i njegovo održanje u navedenom prostornom i vremenskom okviru. Važnost programa proizlazi iz sustavne i komparativne analize političkih i društvenih odnosa i gospodarskoga razvoja, iz sveobuhvatnog proučavanja temeljnih sastavnica povijesti Slavonije, Srijema i Baranje od kasne antike do kraja 20. stoljeća te njihovog uklapanja u cjelinu hrvatske povijesti i srednjoeuropskih integracijskih gibanja. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag