zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Triplex Confinium 
Voditelj: Drago Roksandić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Izvori moderne hrvatske nacije, društva i kulture te teritorijalno i pejzažno oblikovanje Hrvatske u ranome novom vijeku desetljetni su izazov Projekta «Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu, 1500.-1800.» (www.ffzg.hr/pov/zavod/triplex). S hipotezom da su protomoderni civilizacijski i kulturni procesi i fenomeni hrvatske povijesti nerazlučivi od kompleksnog sučeljavanja civilizacijski i kulturološki distinktivnih imperijalnih baština (Osmanskog Carstva, Mletačke Republike i Habsburške Monarhije) razrađen je koncept hrvatskih višegraničja (multiple borderlands) naspram svjetski uobičajenih border studies. Kultivirajući dijalošku profesionalnu komunikaciju, potičući multi-, inter- i transdisciplinarne pristupe te metodološke inovacije, primjenjujući komparativnohistorijske i interkulturne pristupe te kadrovski sazrijevajući, Projekt se našao suočen s potrebom transformacije u znanstveni program. Ne mijenjajući temeljne hipoteze, problemski i kronološki interes suradnika Programa pomiče se spram ranijih epoha i suvremenog doba te fokusira na (a) problematiku inter- i transdisciplinarnog kompleksnog vrednovanja hrvatske baštine u euromediteranskom kontekstu i (b) problematiku revitalizacije hrvatske baštine u teorijskom i praktičnom smislu. Time se otvaraju brojne nove mogućnosti istraživačkog umrežavanja. Dosadašnja iskustva u suradnji s hrvatskim arheolozima, etnolozima, antropolozima i sociolozima, koji su vlastitim iskustvima došli do sličnih istraživačkih problematika, omogućuje njihovo umrežavanje u Program. Drugo, budući da su težišta u istraživanjima hrvatskih višegraničja dosad bila na habsburškim i venecijanističkim studijama, Program će u budućnosti osigurati problemski uravnoteženiji udio osmanističkih studija te dosljedniju primjenu komparativnohistorijskih i interkulturnih pristupa. Program «Triplex Confinium» će djelovati u RH, dalje uključujući znanstvenike iz inozemstva te hrvatske znanstvenike iz dijaspore i povratnike. Budući da najveći broj članova djeluje u sveučilišnoj nastavi u Hrvatskoj i inozemstvu, jedan je od temeljnih ciljeva Programa doprinijeti istraživački orijentiranom (poslije)diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu. Dio djelatnosti će biti usmjeren k uključivanju talentiranih studenata u programske djelatnosti. Težit će se tržišnoj primjeni stečenih spoznaja. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag