zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Protohistorija i antika od Južne Panonije do Jadrana 
Voditelj: Bruna Kuntić-Makvić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Interdisciplinarni program obuhvaća pet petogodišnjih projekata s područja humanističkih znanosti, područje povijesnih znanosti, polja povijest i arheologija, grane nacionalna povijest, prapovijesna i antička arheologija. Oni kronološki zahvaćaju od brončanoga doba do kasne antike, a prate povijesne fenomene i procese koji su se u protohistoriji i antici razvijali na području gdje danas leži Republika Hrvatska. Njihov su zadatak ciljana temeljna istraživanja kojima će se 1. identificirati, okupiti, interpretirati i prezentirati izvori za povijest rimske Panonije u prvim stoljećima Rimskoga Carstva; 2. razviti interdisciplinarni sustav komplementarnog znanstvenog istraživanja i sveučilišne nastave stare povijesti uz ediranje izvora i izradu znanstvenih i nastavnih pomagala; 3. prikupiti, interpretirati i prezentirati podatke o spomenicima antičkih kultova na području Hrvatske i ažurirati bibliografiju o njima 4. prikupiti, interpretirati i prezentirati podatke o povijesnom procesu dugoga trajanja napučivanja krške zone u Hrvatskoj. Projekti se uklapaju u prioritetna područja društvenih i humanističkih znanosti i hrvatskog identiteta, zaštite okoliša, gospodarenja okolišom i razvoja krškog područja.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag