zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Razjedinjena Hrvatska Kraljevina u europskom civilizacijskom kontekstu 16-18 st 
Voditelj: Alexander Buczynski
Ustanova: Hrvatski institut za povijest, Zagreb 
Sažetak: Program se sastoji od četiri projekta kojima je obuhvaćen cijeli prostor Hrvatske Kraljevine, izuzev Slavonije. Glavne zadaće suradnika pojedinih projekata u okviru programa su: izrada međusobno komparativnih rasprava, studija i sinteza, objavljivanje građe. Glavna istraživačka tema programa koja projekte međusobno povezuje su društveni i kulturni integracijski procesi razjedinjene Hrvatske Kraljevine tijekom ranog novog vijeka, dakle od renesanse do nacionalnog preporoda. Glavna hipoteza programa je da se hrvatski identitet tijekom ranog novog vijeka uspio održati bez obzira na teritorijalnu i političku podjeljenost Hrvatske Kraljevine na marginama velikih europskih imperija. Program je usmjeren na komparativnu analizu glavnih čimbenika društvene i kulturne integracije: identiteti i mentaliteti (svijest o zajedničkoj prošlosti, sudbini, budućnosti, patriotizam, nacionalizam); odgoj i obrazovanje (škole, pismenost, čitaonice); trgovačke veze (trgovišta, prometnice); društvene veze (obitelj, kućanstvo, rodbina, demografija, karijera); pojmanje slobode (prava, povlastice, marginalne skupine, povlaštene skupine); nasilje, zločini i pravda; javno mnijenje (novine, književnost); svakodnevice; stereotipi i slika "drugoga". Svaki čimbenik tumačit će se analogno odgovarajućem političkom okviru i povijesnim događajima. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag