zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Poljoprivreda
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Beljo, Jure Oplemenjivanje duhana za raniju zriobu i otpornost na bolesti
Bogut, Ivan Skraćenje uzgojnog razdoblja šarana (Cyprinus carpio) i poboljšanje kakvoće mesa
Bubalo, Dragan Palinološke odlike nektara i meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis)
Bujan, Marija MEĐUMOLEKULSKA DJELOVANJA KOLOIDA HRANE I KONTROLA SVOJSTAVA NA NANORAZINI
Butorac, Jasminka Utjecaj dušika na agronomska svojstva i kakvoću sorata predivog lana
Butula, Sonja Zaštita kvaliteta krajobraza u politici ruralnog razvoja RH
Cetinić, Perica Utjecaj ribolova i uzgoja na ekosustav Jadrana
Čavlek, Miroslav Odnos između zrelosti i kvalitete lista virdžinijskog duhana
Domaćinović, Matija Čiste hranjive tvari u optimalizaciji obroka monogastričnih životinja
Duvnjak, Tomislav Diaporthe/Phomopsis spp. i Sclerotinia sclerotiorum na soji i suncokretu
Filipović, Dubravko Mogućnosti smanjenja zbijanja tla kotačima traktora
Grbavac, Vitomir Mjesto i uloga informatike u razvitku poljodjelskih sustava: primjer Hrvatske
Grizelj, Juraj Optimizacija superovulacije i krioprezervacija kozjih zametaka
Ivančan, Stjepan Primjena različitih tipova sijaćih aparata u sjetvi povrća
Jemrić, Tomislav Optimizacija čuvanja breskve i nektarine tretmanima poslije berbe
Jovanovac, Sonja Analiza i genetsko vrednovanje dugovječnosti u mliječnih goveda
Jurić, Ivo Emisija amonijaka u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji istočne Hrvatske
Jurišić, Mladen Primjena GIS tehnologije u uzgoju bilja - digitalne tematske karte
Kolak, Ivan HRVATSKA BANKA BILJNIH GENA (HBBG)
Kozina, Bernard Potencijal polifenolnih spojeva sorti vinove loze
1 do 20 od 35
Natrag