zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Diaporthe/Phomopsis spp. i Sclerotinia sclerotiorum na soji i suncokretu 
Voditelj: Tomislav Duvnjak
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: Zdravstveno stanje soje (Glycine max (L.) Merr.) i suncokreta (Helianthus annuus L.) postala je kritična komponenta profitabilne proizvodnje ovih kultura u našoj zemlji. O biljnim bolestima uzrokovanim gljivama i o njihovoj jačini zaraze najviše ovise agronomski gubici. Od najvažnijih bolesti na soji u širokoj proizvodnji Republike Hrvatske najprisutnije su bolesti koje uzrokuju fitopatogene gljive iz Diaporthe/Phomopsis kompleksa i Sclerotinia sclerotiorum, a na suncokretu one uzrokovane gljivama Phomopsis helianthi i Sclerotinia sclerotiorum (agresivnija je na suncokretu nego na soji). Ove bolesti su također značajno raširene u proizvodnim područjima uzgoja ovih kultura širom svijeta. Radi toga svuda je rad na otpornosti na pojedine bolesti, a koje prevladavaju u određenom području, jedan od glavnih ciljeva istraživanja. Slijedom svjetskih trendova u istraživanjima na problematici bolesti, u Poljoprivrednom insitutu Osijek, započela su obimnija suvremena istraživanja prisutnih bolesti koje uzrokuju ekonomske gubitke u proizvodnji. Predloženi projekt upravo sadrži bitne komponente koje mogu doprinjeti smanjenju šteta od ovih bolesti na soji i suncokretu. Planirana istraživanja obuhvaćaju kontinuirano snimanje i praćenje problematike ovih bolesti soje i suncokreta u širokoj proizvodnji u R. Hrvatskoj. Posebno će istraživanja obuhvatiti izolaciju, identifikaciju i determinaciju patogenih vrsta, provjeru patogenosti izolata te primjenom umjetne infekcije procjenu osjetljivosti/tolerantnosti važnijih genotipova soje i suncokreta u R. Hrvatskoj. Rezultati će dati uvid u prisutnost ovih bolesti na različitim proizvodnim područjima uzgoja soje i suncokreta u Hrvatskoj, a svaki nađeni tolerantni genotip soje ili suncokreta na navedene bolesti bit će veliki doprinos za daljnji oplemenjivački rad usmjeren na otpornost prema bolestima u okvirima postojećih oplemenjivačkih programa ovih kultura. U cjelini, dobiveni rezultati bit će veliki doprinos održavanju i povećavanju stabilnosti proizvodnje ovih kultura. 

Natrag