zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Strojarstvo; brodogradnja; tehnologija prometa i transport; zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Antonić, Radovan Nove tehnologije u dijagnostici i upravljanja brodskih porivnih sustava
Badanjak, Dragan Modeliranje komplementarnog razvoja transportnih modula
Barbir, Frano Pasivne gorivne ćelije s opskrbom kisikom iz zraka putem prirodne konvekcije
Barišić, Branimir Numeričko modeliranje, simulacija i optimizacija u oblikovanju lima
Blašković Zavada, Jasna Razvoj željeznice kao budućeg nositelja prometnog opterećenja
Bogdan, Željko Optimiranje uvođenja novih tehnologija u regionalni energetski sustav
Boras, Ivanka Energijska analiza u procesima izgaranja i otplinjavanja drvne biomase
Bošnjak, Ivan Metodologija razvoja integriranih adaptivnih transportno-logističkih sustava
Božičević, Josip Komplementarna prometna politika
Brnić, Josip Numerička analiza odziva konstrukcija za određena područja eksploatacije
Bucak, Tino Parametri ekoloških utjecaja na razvoj infrastrukture i transportnih sustava
Budić, Ivan Povećanje učinkovitosti i kvalitete odljevaka-hrvatske perspektive
Butković, Mirko Optimizacija parametara konstrukcije strojeva za produženje životnog vijeka
Cajner, Franjo Inženjerstvo površina u proizvodnji konstrukcijskih dijelova i alata
Čatić, Igor Primjena sustavnosne teorije u raščlambi opće tehnike
Čišić, Dragan Regionalni elektroničko logistički pomorski cluster, orkestriranje procesa
Čorić, Većeslav Dinamika gibanja i opterećenje pučinskih objekata
Ćosić, Predrag UTJECAJ PROCESA PROIZVODNJE NA KOMPETITIVNOST I ODRŽIVOST RAZVOJA
Ćurko, Tonko Dizalice topline s korištenjem tla kao obnovljivog toplinskog spremnika
Ćurković, Lidija Istraživanje strukture i svojstava tehničke keramike i keramičkih prevlaka
1 do 20 od 106
Natrag