zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Matematika
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Antonić, Nenad Titrajuća rješenja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi
Bakić, Damir Ortonormirani valići i generalizirane multirezolucijske analize
Benšić, Mirta Statistički aspekti problema procjene u nelinearnim parametarskim modelima
Božičević, Mladen Harmonijska analiza na realnoj poluprostoj Liejevoj algebri
Bruckler, Franka Miriam Matematički temelji prirodnih i društvenih spoznaja
Crnković, Dean Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture
Čaklović, Lavoslav Matematičko modeliranje višekriterijskih problema odlučivanja
Divjak, Blaženka Diferencijalna geometrija prostora s degeneriranim i indefinitnim metrikama
Drmač, Zlatko Spektralne dekompozicije - numericke metode i primjene
Dujella, Andrej Diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje
Elezović, Neven Ocjene suma, integrala i integralnih transformacija
Golemac, Anka Tranzitivne grupe i s njima povezane diskretne strukture
Guljaš, Boris Hilbertovi C*-moduli
Hari, Vjeran Blok dijagonalizacijske metode
Huzak, Miljenko Statistička analiza slučajnih modela i primjene
Ilišević, Dijana Preslikavanja na modulima nad prstenima, apstraktnim i operatorskim algebrama
Jukić, Dragan Nelinearni problemi procjene parametara u matematičkim modelima
Jurak, Mladen Numeričko modeliranje strujanja fluida kroz poroznu sredinu
Krešić-Jurić, Saša Lieve grupe, integrabilni sistemi i simetrije
Manger, Robert Distribuirani algoritmi za pronalaženje optimalnih putova u grafovima
1 do 20 od 51
Natrag