zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Odgojne znanosti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Bartoluci, Mato Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj
Bašić, Josipa Zajednice koje brinu - razvoj, implementacija i evaluacija modela prevencije
Bognar, Ladislav Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja
Bradarić-Jončić, Sandra DVOJEZIČNA KOMUNIKACIJA GLUHIH I ČUJUĆIH
Buđanovac, Aleksandar Evaluacija teorije kriminalnog i ovisničkog životnog stila u zatvorskom sustavu
Cindrić, Mijo Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju
Dizdar, Dražan Evaluacija metoda za procjenu stvarne kvalitete sportaša
Domović, Vlatka Izrada nacionalnog standarda profesionalnih kompetencija nastavnika
Frey Škrinjar, Jasmina Rano otkrivanje autizma - PRP i evaluacija ranih interventnih programa
Hrvatić, Neven Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima
Igrić, Ljiljana Programi intervencija i neki okolinski čimbenici edukacijskog uključivanja
Jurdana-Šepić, Rajka Razvoj i modeliranje fizičkih koncepata u učioničkom i e-okruženju
Jurišić, Ivan Učenje otkrivanjem i istraživanjem u nastavi prirode i društva
Klapan, Anita Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja
Kovačević, Melita Više kortikalne funkcije i jezik: razvojni i stečeni poremećaji
Krstović, Jasna OSTVARIVANJE ORGANIZACIJE KOJA UČI U OBRAZOVANJU UČITELJA I ODGAJATELJA
Ljubešić, Marta Kognitivni i jezični razvoj u djece s neurorazvojnim rizikom
Maleš, Dubravka Nove paradigme ranog odgoja
Marković, Goran Mehanička funkcija mišića pri izvedbi balističkih pokreta
Matijević, Milan Nove obrazovne tehnologije i cjeloživotno obrazovanje
1 do 20 od 46
Natrag