zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Prehrambena tehnologija, Biotehnologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Lelas, Vesna Nove tehnike procesiranja u proizvodnji funkcionalne hrane
Levaj, Branka Promjene visokovrijednih sastojaka tijekom prerade odabranih vrsta voća
Lovrić, Tomislav Biotehnološki parametri proizvodnje vrhunskog dalmatinskog desertnog vina-prošek
Magdić, Damir Nedestruktivne metode u procesima proizvodnje i čuvanja hrane
Mandić, Milena Prehrana i životne navike u očuvanju zdravlja
Mijatović, Ivan Obrada otpadnih voda i začepljivanje membrana u membranskom bioreaktoru
Mrša, Vladimir Molekularni mehanizmi ugradnje proteina u staničnu stijenku kvasca
Novak, Srđan Primjena integriranih bioprocesa u proizvodnji mliječne kiseline
Orlić, Sandi Funkcionalna analiza i molekularna karakterizacija vinskih kvasaca
Piližota, Vlasta Razvoj procesa proizvodnje visokokvalitetne hrane
Pozderović, Andrija Unapređenje procesa proizvodnje hrane
Rade, Desanka Stabilnost ulja i bioaktivnih spojeva u ulju tijekom prerade i skladištenja
Šantek, Božidar Hibridni integrirani bioprocesi i održivost proizvodnje organskih otapala
Šebečić, Blaženka Funkcionalna hrana-dijetetski proizvodi na bazi žitarica
Šeruga, Bernarda Prijenos topline i toplinska svojstva pri procesiranju hrane
Špirić, Zdravko Bioindikacija onečišćenja zraka u terestričkim ekosustavima
Šubarić, Drago Razvoj novih modificiranih škrobova i primjena u prehrambenoj industriji
Šušković, Jagoda Probiotici, prebiotici i funkcionalne starter kulture
Tomas, Srećko Modeliranje i simuliranje procesa sušenja i ekstrakcije u proizvodnji hrane
Tripalo, Branko Primjena ultrazvuka u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji
21 do 40 od 45
Natrag