zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Odgojne znanosti
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Rajka Jurdana-Šepić Evaluacija, razvoj i osuvremenjivanje učenja i poučavanja prirodoslovlja
2. Goran Marković Antropološke determinante natjecateljske uspješnosti sportaša u sportskim igrama
3. Milan Matijević Kurikulumi ranog odgoja i obveznog obrazovanja
4. Vlatko Previšić Kurikulum suvremenog odgoja i škole
5. Dijana Vican Vrijednosne i konceptualne promjene u obrazovanju u Republici Hrvatskoj
1 do 5 od 5
Natrag