zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Kurikulum suvremenog odgoja i škole 
Voditelj: Vlatko Previšić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Znanstveni program "Kurikulum suvremenog odgoja i škole" sadrži tri tematski povezana projekta: "Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi", "Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima" i "Nove paradigme ranog odgoja". Metodologija, sadržaj i struktura nacionalnog odgojnog i školskog kurikuluma „mentalni je program“ obrazovne politike svake zemlje. Zato kurikulum treba ozbiljno i sveobuhvatno znanstveno istraživati. Cilj istraživanja programa je temeljem općih i zajedničkih kurikularno-metodoloških odrednica, dati znanstveni okvir strukturiranju nacionalnog kurikuluma u skladu sa suvremenim teorijama odgoja, učenja i škole. Svrha i ciljevi proizlaze iz temeljnog određenja kurikuluma, kao relativno novog pristupa unutarnjoj preobrazbi odgojno-obrazovnih i školskih sustava i svojevrsnog strateškog dokumenta kulturnog razvoja svakog društva. Naslanjajući se, pritom, na dosadašnje rezultate stranih i naših istraživanja, ovim se programom žele zahvatiti samo neki segmenti nacionalnog kurikuluma i to s gledišta ranog odgoja i razvoja u predškolskoj dobi; socijalnim aspektima školskog kurikuluma; kurikuluma nastavničke kompetencije; kurikuluma privatnih školskih inicijativa; te, interkulturalne aspekte obrazovanja nacionalnih manjina u Hrvatskoj s gledišta kurikularne konstrukcije ciljeva, sadržaja, metoda i organizacije pedagoškog rada. Pritom valja naglasiti da se ovdje ne radi o nekim kurikularnim redukcionizmima, nego segmentarnom istraživačkom zahvaćanju složene problematike nacionalnog odgojnog i obrazovnog kurikuluma. Adekvatnom teorijskom analizom, zatim metodologijom empirijskog istraživanja i sintetiziranim rezultatima implementiranima na više praktičnih razina našega školskog sustava, očekuje se prevladavanje nerazumijevanja, neznanja, nesnalaženja i pogrešaka „in vivo“ u našoj svakodnevnoj odgojno-obrazovnoj praksi, teorijskoj zbrci te davanje poticaja daljnjih znanstvenih istraživanja kurikularne problematike u Hrvatskoj.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag