zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Antropološke determinante natjecateljske uspješnosti sportaša u sportskim igrama 
Voditelj: Goran Marković
Ustanova: Kineziološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Polazišne spoznaje: Ovo istraživanje proučava antropološka obilježja odgovorna za natjecateljsku uspješnost sportaša u sportskim igrama. Zbog metodoloških problema vezanih uz a) procjenu specifičnih antropoloških obilježja (niska pouzdanost i pragmatička valjanost testova), b) procjenu natjecateljske uspješnosti sportaša u sportskim igrama (nedostatak metoda za procjenu stvarne kvalitete igrača), dosadašnja istraživanja nisu definirala antropološke determinante natjecateljske uspješnosti vrhunskih sportaša u sportskim igrama. Ciljevi, hipoteze, i očekivani rezultati: Ciljevi istraživanja su: 1) utvrditi koja bazična i specifična antropološka obilježja i u kojoj mjeri determiniraju natjecateljsku uspješnost sportaša u različitim sportskim igrama; 1) analizirati razlike u utjecaju specifičnih antropoloških obilježja na natjecateljsku uspješnost sportaša u sportskim igrama različitog kvalitativnog ranga. Osnovne hipoteze istraživanja predviđaju 1) kako će bazične i specifične antropološke karakteristike zajedno objasniti značajan dio varijabiliteta natjecateljske uspješnosti vrhunskih sportaša u sportskim igrama, i to veći nego što je to utvrđeno u prethodnim studijama; 2) da će utjecaj specifičnih antropoloških karakteristika na natjecateljsku uspješnost sportaša u sportskim igrama rasti sa porastom kvalitativnog ranga sportaša. Način provjere rezultata: Prva će se hipoteza testirati serijom regresijskih analiza (za svaki spol i sportsku igru zasebno), u kojima će prediktore predstavljati bazična i specifična antropološka obilježja sportaša (morfologija, motoričko-funkcionalne sposobnosti, psihosocijalna obilježja), dok će kriterij predstavljati stvarna kvaliteta sportaša u pojedinoj sportskoj igri, definirana objektivnom i subjektivnom metodom. Druga će se hipoteza testirati serijom regresijskih analiza, kojima će se utvrditi stupanj povezanosti specifičnih antropoloških karakteristika sa stvarnom kvalitetom sportaša a) regionalnog ranga, b) nacionalnog ranga, i c) internacionalnog ranga. Značajnost razlika između koeficijenata multiple korelacije dobivenih u navedenim regresijskim analizama bit će testirana dvostranim t-testom. Važnost istraživanja: Očekivani rezultati ovog istraživanja spadaju u red temeljnih spoznaja vezanih uz opće razumijevanje uloge bazičnih i specifičnih antropoloških obilježja čovjeka u uspješnom obavljanju kompleksnih kinezioloških zadataka u uvjetima suradnje, suprotstavljanja te visokog psihološkog pritiska. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag