zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja tumorskih bolesti
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Branimir Jakšić Dijagnostika i terapija u hematološkim bolestima i transplantaciji organa
2. Nives Jonjić Morfološki i molekularni čimbenici značajni za progresiju tumora
3. Zvonko Kusić Molekulska, imunološka i endokrinološka dijagnostika u kliničkoj onkologiji
4. Rajko Kušec Biologija i klinika kroničnih mijelo i limfoproliferacija
5. Boris Labar ZLOĆUDNI TUMORI KRVOTVORNOG SUSTAVA
6. Krešimir Pavelić Integrativna genomika i proteomika u istraživanju raka
7. Mihajlo Virag Nacionalni program evaluacije kirurškog liječenja u maksilofacijalnoj kirurgiji
8. Damir Vrbanec PREDIKTIVNI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ MOLEKULARNIH BILJEGA SOLIDNIH TUMORA
1 do 8 od 8
Natrag