zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Morfološki i molekularni čimbenici značajni za progresiju tumora 
Voditelj: Nives Jonjić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Zloćudna novotvorina obilježena je morfološkim izgledom, odnosno određenim stupnjem diferencijacije tumorskih stanica, kojima se pokušava procijeniti prognoza bolesti. Morfološki aspekt samo dijelom ukazuje na biološke karakteristike tumora, koje su regulirane brojnim molekularnim mehanizmima. Regulacijski čimbenici, kao što su tumorski supresorski geni, onkogeni, faktori rasta i brojni drugi, odgovorni za proliferaciju, diferencijaciju, apoptozu i sekretornu aktivnost tumorskih stanica, djeluju na same stanice i na stromu tumora. Tako tumorske stanice potiču razgradnju ekstracelularnog matriksa i time osiguravaju invazivnost, a pro-angioegenom sekrecijom potiču stvaranje krvnih i lifmnih žila, a time daljnji rast i metastaziranje tumora. Poznavanje molekularnih mehanizama osigurava razumijevanje funkcionalnih značajki tumorskih stanica, a prepoznavanje uloge virusnih onkogena u karcinogenezi, omogućuje njihovo rano otkrivanje. Svrha predloženog programa je da se u okviru pojedinih projekata na različitim tumorskim modelima osiguraju banke tkivnih uzoraka poput mikro areja za istraživanja molekularnih osobina tumora. Predlaže se utvrđivanje angiogenih/limfangiogenih karakteristika tumorskih stanica kao i izražaj matriksnih metaloproteinaza (MMP-2,-7,-9,-12), regulatornih proteina i čimbenika rasta poput NF-kB, osteopontina (OPN), SPARC, HIF-1, EGFR te kemokina (MCP-1, CXCL-8, CXCL-11, CXCL-12) i njihovih receptora (CCR7). Produkcija odnosno ispoljenost navedenih molekula utvrdit će se na proteinskoj razini kao i mjerenjem genske ekspresije na tumorskim stanicama. Cilj je utvrditi i međudjelovanje virusnih i staničnih čimbenika u HPV i HCV karcinogenezi. Očekujemo da će veća sposobnost sekrecije VEGF-A i -C biti regulirana pojačanim izražajem HIF-1, EGFR, OPN-a, SPARC-a, MCP-1 i p53 te aktivacijom NF-kB. Pretpostavljamo da će uloga kemokina biti uključena u metastaziranje tumora, a proliferacija i migracija endotelnih stanica, te modeliranje vaskularnih prostora s produkcijom MMP-a i SPARC-a. Nadalje, očekujemo da će rezultati pridonijeti boljem poznavanju utjecaja različitih staničnih i virusnih čimbenika u nastanku i progresiji novotvorina, u održavanju perzistirajuće infekcije HVC i u progresiji upalnih i neoplastičnih procesa u jetri. Predloženo istraživanje doprinijelo bi boljem prepoznavanju regulatornih mehanizama odnosno signalnih puteva koji bi mogli poslužiti kao ciljne molekule za blokiranje u terapijske svrhe. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag