zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: PREDIKTIVNI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ MOLEKULARNIH BILJEGA SOLIDNIH TUMORA 
Voditelj: Damir Vrbanec
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Solidni tumori su izuzetno važan medicinski problem, te drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Izbor sistemske terapije je kompleksan proces, koji se temelji na prognostičkim čimbenicima poput broja zahvačenih limfnih čvorova, veličine tumora, histološkom gradusu i prediktivnim čimbenicima koji obuhvačaju stutus hormonskih receptora i HER2 izražajnost (u raka dojke). Posljednjih godina istražuju se i brojni drugi potencijalno značajni prognostički čimbenici u solidnim tumorima poput: p53, topoizomeraze II-alfa, ciklina E1 i ciklina D u raku dojke, uPA, PAI-1 (u raku dojke i štitne žlijezde), te MLH1, MSH2 i DPYD u raku debelog crijeva. Imunološki nadzor u razvoju tumora manje je istraženo područje u onkologiji i stoga je važno istražiti gene važne u nespecifičnoj i specifičnoj imunosti pacijenta s tumorom. Vrlo važne su mutacije Toll-like receptora (TLR)-4,2,3 i 9.Glavna svrha predloženog istraživanja jest upoznavanje funkcijskih osobitosti solidnih tumora na makromolekularnoj razini i odnosi tih osobina s patološkim i kliničkim značajkama. Ciljevi su još analiziranje određenih prognognostičkih i prediktivnih čimbenika poput anti alfa i beta cateina, uPA, PAI-1,ciklina E1 i D,BRCA1 i 2, p53,ekspresije DPD,topoizomerazeII-alfa, MLH1, MSH2,te genetskih mutacija u naših bolesnika s solidnim tumorima. Jedan od ciljeva je i praćenje i skupljanje kliničkih podataka uključujući i vrste terapije (hormonska, kemo i imunoterapija) i izrada kompjutorskog modela praćenja (izrada registra prvo na razini KBC, a potom i šire). Na kliničkoj razini bi takva karakterizacija tumora mogla omogućiti pouzdanije određivanje mogućeg tijeka bolesti, a u praksi bi to omogučilo najbolji izbor pojedine vrste liječenja tj. individualizaciju terapije. Slijedeći cilj je i istraživanje mutacija TLR -4,-2,-3 i -9 kao predisponirajučih čimenika za razvoj karcinoma dojke( i drugih solidnih tumora). Moguće su različite kombinacije gena koje čine predispoziciju u različitim populacijama, te je jedan od ciljeva i provođenje istraživanja značajne kombinacije rizičnih čimbenika u populaciji hrvatskih pacijenata. Rezultati ovog istraživanja bi mogli poboljšati izbor terapijskih postupaka usmjerenih prema agresivnosti svakog pojedinačnog tumora. Racionalno liječenje raka dojke moglo bi značajno doprinijeti smanjenju bolničkih troškova. Predloženo ispitivanje trebalo bi olakšati uvođenje, standarizaciju i razvoj novih metoda bazičnih tehnika, te njihovu primjenu u kliničkoj dijagnostici u Hrvatskoj. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag