zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Integrativna genomika i proteomika u istraživanju raka 
Voditelj: Krešimir Pavelić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Nastanak i razvoj tumora posljedica je genetskih i epigenetskih čimbenika među koje spadaju strukturne i funkcionalne promjene gena. Nove spoznaje o molekulskim osnovama mijenjaju pristup u ranom otkrivanju tumora, prepoznavanju novih biljega i omogućuju molekularno usmjereno liječenje. Ipak, ključne molekulsko-genetičke promjene još uvijek nisu poznate, iako se korištenjem novih metoda (analize cjelokupnog transkriptoma i proteoma) ubrzano otkrivaju nova molekularna zbivanja u procesu zloćudne preobrazbe. Očito je da ključni molekularni mehanizmi u nastanku raka uglavnom još nisu otkriveni te da su znatno brojniji nego što se to smatralo na temelju dosadašnjeg, redukcionističkog pristupa. Svrha programa je objedinjenje znanstvenika i stručnjaka, opreme i najsuvremenije metodologije kako bi se: 1. objasnila molekularno-genetička osnova nastanka nekih zloćudnih tumora; 2. otkrile nove mogućnosti ranog prepoznavanja tumora; 3. otkrili novi, učinkoviti lijekovi. Za izvođenje programa koristit će se najmodernije znanstvene metode, između ostalih i metode DNA-čipova, proteomike i rekombinantne tehnologije DNA. Rezultati ovih istraživanja trebali bi odgovoriti na pitanja vezana uz molekularne čimbenike/mehanizme ključne za nastanak zloćudne preobrazbe u odabranim modelima tumora. Analiza sveukupnog transkriptomskog i proteomskog profila trebala bi omogućiti otkrivanje novih meta u molekularno usmjerenom liječenju. Dobiveni rezultati omogućit će i znatan napredak u istraživanjima drugih bolesti, posredno, razvojem specifičnih, ciljanih metoda koje bi trebale zaživjeti i u kliničkoj praksi, kao što je bio slučaj i s prethodnim kolaborativnim projektom “Molekularna onkologija”.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag