zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Psihologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Jerneić, Željko Ličnost i socijalo poželjno odgovaranje
Kolesarić, Vladimir Integracija informacija kao osnova cjelovitog doživljavanja
Manenica, Ilija Efekti radnog stresa na kardiovaskularni i neurološki status
Tadinac, Meri Provjera evolucijskog modela prilagodbe i zdravlja
1 do 4 od 4
Natrag