zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Prehrambena tehnologija, Biotehnologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Banović, Mara Stabilnost bioaktivnih sastojaka grožđa i vina
Barbarić, Slobodan Ekspresija gena u kvascu: kontrola transkripcije remodeliranjem kromatina
Bauman, Ingrid Karakterizacija i određivanje stupnja izmiješanosti praškastih materijala
Bažulić, Davorin Utjecaj ostataka malahitnog zelenila i mikotoksina na sigurnost hrane
Božanić, Rajka Slatki i fermentirani proizvodi na bazi sirutke i sojinog mlijeka
Colić-Barić, Irena Prehrana, homocistein i kvaliteta koštanog tkiva
Ćurić, Duška Lignani u žitaricama, uljaricama, soji i integralnim pekarskim proizvodima
Delaš, Frane Mikotoksini u namirnicama i krmi na području R.Hrvatske
Franekić-Čolić, Jasna Utjecaj mutagena i antimutagena na molekularne procese u stanici
Galić, Kata Permeacijska svojstva nekih polimernih materijala za pakiranje hrane
Grba, Slobodan Proizvodnja biološki aktivnih tvari pomoću selekcioniranih kvasaca
Hardi, Jovica Funkcionalna svojstva raznih vrsta mlijeka i sirutke fermentiranih probioticima
Ježek, Damir Pripremanje sirovina i određivanje teksturalnih svojstava prehrambenih proizvoda
Jukić, Marijana Ekološke priprave i elektrokemijska karakterizacija biološki aktivnih spojeva
Katalinić, Višnja Prirodni izvori resveratrola i njegov sinergijski učinak s drugim polifenolima
Klapec, Tomislav Sinergističke smjese u antifungalnoj i antimikotoksigenoj zaštiti hrane
Kniewald, Jasna Endokrino-aktivne supstancije u hrani i oštećenja reproduktivnog sustava
Kniewald, Zlatko Nekliničke metode ispitivanja tvari iz okoliša na stanicama sisavaca i riba
Krstanović, Vinko Unapređenje zdravstvene sigurnosti u proizvodnji i preradbi žitarica
Kurtanjek, Želimir Matematičko modeliranje, optimiranje i upravljanje biotehnoloških procesa
1 do 20 od 45
Natrag