zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Poljoprivreda
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Aničić, Branka SREDOZEMNI KRAJOBRAZ KAO ČIMBENIK IDENTITETA HVATSKE njegova zaštita i razvoj
Aničić, Ivica Genetika, hranidba i uvođenje novih vrsta u akvakulturi
Antunović, Zvonko Hranidbeni aspekti modeliranja proizvodnosti i metaboličkog profila ovaca
Baban, Mirjana Analiza i genetsko unapređivanje sportskih pasmina konja u Hrvatskoj
Ban, Dean Ekološki prihvatljiva tehnologija uzgoja povrća u krškim područjima
Banaj, Đuro Inovativne tehnike aplikacije pesticida u funkciji uštede i zaštite okoliša
Barčić, Josip Ekološki prihvatljiva zaštita jagode od štetočinja
Barić, Božena Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke
Barić, Marijana Razvoj germplazme pšenice (Triticum aestivum L.) otporne na sušu
Bašić, Ferdo Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom
Bažok, Renata Sustav procjene rizika-temelj integrirane zaštite kukuruza od štetnika
Bogunović, Matko Zakiseljavanje tala i dehumizacija u agroekosustavima kontinentalne Hrvatske
Bolarić, Snježana Genetska varijabilnost crvene djeteline i tolerantnost na abiotske stresove
Borošić, Josip Reakcija kultivara plodovitog povrća na sastav hranjive otopine
Britvec, Mihaela Biljna raznolikost i hranidbena vrijednosti ovčjih pašnjaka jadranskog područja
Brkić, Ivan Stvaranje i poboljšavanje populacija, linija i hibrida kukuruza
Brmež, Mirjana Nematode kao bioindikatori ekološkog stanja tla
Buhiniček, Ivica Primjena SSR markera u oplemenjivanju kukuruza
Bukvić, Gordana Selekcija crvene djeteline za poboljšanje nodulacije, prinosa i kakvoće
Cvjetković, Bogdan Identifikacija fitopatogena molekularnim i drugim metodama
1 do 20 od 131
Natrag