zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Ekološki prihvatljiva tehnologija uzgoja povrća u krškim područjima 
Voditelj: Dean Ban
Ustanova: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
Sažetak: Intenzivnu proizvodnju povrća u tehnološki razvijenim zemljama karakterizira intenzivno navodnjavanje, česta upotreba pesticida i velike količine mineralnih gnojiva, naročito dušičnih u cilju ostvarivanja visokih prinosa i profita. Ovakav način gospodarenja uz zanemarivanje utjecaja na okoliš predstavlja potencijalnu opasnost za kontaminaciju uzgajane kulture, tla, površinskih i podzemnih voda, štetnim kemijskim tvarima kao što su nitrati, teški metali i ostaci pesticida. Zbog svojih geopedoloških karakteristika na to su osobito osjetljiva krška područja. Pretpostavka je da se prekrivanjem (malčiranjem) tla bilo organskim (slama) ili sintetskim (PE film) materijalima u proizvodnji povrća, može značajnije utjecati na primanje hraniva, evaporaciju, na količinu vode za navodnjavanje, ispiranje hraniva iz tla, napad štetočinja, kvalitetu, ranozrelost i prinos uzgajane kulture. Nadalje racionalnom dušičnom gnojidbom i racionalnim korištenjem pesticida, uz prekrivanje tla i kontroliranim navodnjavanjem (fertirigacija) kapanjem moguće je postići visoke prinose uz ostvarivanje iznimne kvalitete uzgajanog povrća uz istodobno očuvanje okoliša. Cilj istraživanja je utvrditi onu tehnologiju uzgoja povrća koja će voditi brigu o zaštiti proizvedenog povrća, tla i voda od onečišćenja nitratima, teškim metalima i ostacima pesticida uz ostvarivanje ekonomski opravdanih prinosa i tržne kvalitete u uzgoju povrća na krškom području. Očekuje se da će rezultati istraživanja pokazati da se uz upotrebu adekvatnog materijala za prekrivanje tla (malčiranje)i racionalno korištenje gnojiva i pesticida mogu postići ekonomski opravdani prinosi na primjeru rajčice i lubenice uz zadovoljenje normi kvalitete bez štetnog utjecaja na okolinu (tlo i podzemne vode). Provjera rezultata istraživanja biti će moguća putem organiziranja pokusnih polja i analizama uzoraka tla, vode i testiranog povrća u referentnim laboratorijima. Važnost predloženog istraživanja ogleda se u definiranju nove tehnologije koja će racionalizirati primjenu gnojiva (osobito dušičnih) i pesticida uz ostvarenje ekonomski opravdanih prinosa povrća prihvatljive kvalitete bez negativnog utjecaja na okoliš. Takva bi se tehnologija u uzgoju povrća ali i drugih kultura koje se uzgajaju iz presadnica ili sadnica mogla primjenjivati i na ekološki vrlo osjetljivim područjima, kao što su to krška, bez ikakvog štetnog utjecaja na okoliš. 

Natrag