zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Javnozdravstvena istraživanja
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Babić-Bosanac, Sanja POLOŽAJ PACIJENATA U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE – NORMATIVNO I STVARNO
Barišić, Ingeborg Istraživanje epidemiologijskih i genetičkih osnova prirođenih mana
Bilić, Ervina Odrednice i rana dijagnoza bolesti motoričkih neurona u populaciji Hrvatske
Božikov, Jadranka Međudjelovanje doktorskog studija i znanstvene produktivnosti u biomedicini
Brnić, Zoran Istraživanje doza zračenja na pacijente u radiološkoj dijagnostici u Hrvatskoj
Cvijetić-Avdagić, Selma Utjecaj čimbenika iz općeg i radnog okoliša na mišićno-koštani sustav
Čulig, Josip Istraživanje ustrajnosti pacijenata pri dugotrajnoj terapiji statinima u Zagrebu
Duraković, Zijad Promjene funkcija organa starenjem, radna sposobnost i biološka dob
Ebling, Zdravko Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljske medicine
Fatović-Ferenčić, Stella Hrvatski medicinski identitet i njegov europski kontekst
Ferenčak, Goran Molekularna osnova aterogeneze
Gortan, Damir Računalom podržana mikrokirurgija (CAS) i tele-3D-CAS u otorinolaringologiji
Grgurić, Josip Longitudinalna studija o rastu i razvoju djece predškolske dobi u Hrvatskoj
Ilakovac, Vesna Valjanost podataka objavljenih u znanstvenom časopisu
Ivičić, Nikola Oligoelementi u biološkim matricama i kontrola kvalitete multielementnih profila
Jelaković, Bojan ENDEMSKA NEFROPATIJA U HRVATSKOJ, epidemiologija, dijagnostika i etiopatogeneza
Jureša, Vesna Kardiovaskularni rizici u školske djece i mladih - razvoj modela intervencije
Kapović, Miljenko Genetičke i biomedicinske značajke populacije otoka Cresa
Kašuba, Vilena Genotoksičnost kemijskih i fizikalnih agensa prirodnog i antropogenog podrijetla
Kujundžić Tiljak, Mirjana Kako mjeriti zdravlje?
1 do 20 od 68
Natrag