zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Međudjelovanje doktorskog studija i znanstvene produktivnosti u biomedicini 
Voditelj: Jadranka Božikov
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Predloženi projekt ima snažnu istraživačku ali razvojnu komponentu. Nastavak je prethodnog rada koji je rezultirao organizacijom dviju Europskih konferencija o harmonizaciji doktorskih studija u području biomedicine i zdravstva održanih u Zagrebu travnju 2004. i 2005. godine koje su okupile visoke predstavnike 35 sveučilišta iz 23 europske zemlje. Njegovo značenje je u tome što se planira kroz međunarodne dogovore kojima i sami doprinosimo dobiti jasne smjernice za organizaciju doktorskih studija ali i preuzeti vodeću ulogu u harmonizaciji i umrežavanju doktorskih studija u području biomedicine i zdravstva u Europi. Glavna je hipoteza da postoji sinergija između doktorskog studija i znanstvene aktivnosti zajednice: zahtjevnijim uvjetima koje program doktorskog studija postavlja pred doktorande i mentore moguće je pozitivno utjecati na znanstvenu produktivnost, a napose na poboljšanje kvalitete i međunarodne vidljivosti objavljenih radova i obratno, unaprjeđenje znanstvene produktivnosti omogućuje kvalitetnije doktorske studije. 

Natrag