zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Prehrambena tehnologija, Biotehnologija
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Slobodan Barbarić Molekularna biologija i biotehnologija kvasca
2. Jasna Franekić Detekcija, karakterizacija i djelovanje ksenobiotika na stanične procese
3. Jasna Kniewald Kvaliteta i sigurnost hrane
4. Vesna Lelas Stabilnost bioaktivnih komponenti hrane u funkciji uvjeta procesiranja
5. Srđan Novak Integrirani bioprocesi u proizvodnji kemikalija i funkcionalnih sastojaka hrane
6. Vlasta Piližota Novi pristupi u proizvodnji visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda
7. Srećko Tomas Unaprijeđenje tehnoloških postupaka i procesa u proizvodnji hrane
8. Branko Tripalo Primjena novih fizikalnih metoda za vođenje, kontrolu i sigurnost prerade hrane
9. Žaneta Ugarčić-Hardi Unapređenje nutritivnih i funkcionalnih svojstava prehrambenih proizvoda
1 do 9 od 9
Natrag