zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Novi pristupi u proizvodnji visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda 
Voditelj: Vlasta Piližota
Ustanova: Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek 
Sažetak: Hrana visoke kakvoće i sigurna za zdravlje potrošača može biti samo rezultat dobrog vođenja svih procesa u lancu proizvodnje i distribucije na tržište. Osim zadovoljenja prehrambenih potreba ona može omogućiti i poboljšanje zdravstvenog stanja potrošača. Voće i povrće su visokovrijedne namirnice. Da bi zadovoljilo prehrambene potrebe ljudi, sa nepromijenjenim svojstvima, potrebno ih je minimalno procesirati, da ne dođe do značajnijeg narušavanja kakvoće. Zato se primjenjuju različiti postupci i upotrebljavaju dodaci koji im neće promijeniti boju, aromu, okus, miris, teksturu i prehrambenu vrijednost. Namirnice biljnog podrijetla su podložne rastu plijesni i nakupljanju mikotoksina te će se u programu pripraviti smjese prirodnih spojeva sinergističkog djelovanja, koje učinkovito sprječavaju probleme koji umanjuju njihovu zdravstvenu i tehnološku kakvoću. Spriječit će se procesi posmeđivanja s ciljem veće trajnosti minimalno procesiranih i proizvoda čuvanih u kontroliranoj atmosferi. Ovi postupci bi se mogli koristiti i u razvoju novih proizvoda s funkcionalnim svojstvima. Dio ispitivanja će biti posvećen i istraživanju promjena na razini stanice plijesni, sa svrhom osmišljavanja bolje zaštite hrane od mikotoksina. Proizvodnja prehrambenih proizvoda, danas, je vezana za korištenje različitih dodataka u svrhu poboljšanja kvalitete i stabilnosti. Stoga se sve više koriste različiti modifikati dobiveni kemijskom, fizikalnom ili enzimskom modifikacijom škroba. Modificiranjem je moguće dobiti i rezistentne škrobove koji imaju značaj u prehrani (svojstva slična vlaknima) kao i jestive filmove na bazi škroba u koje se mogu inkorporirati različiti dodaci (antimikrobna sredstva, antioksidansi, boje, arome). Dio istraživanja će obuhvatiti pripremu modifikata na bazi škroba i jestivih filmova te definiranje njihove primjene u proizvodnji hrane. Složena hrana zahtijeva kompleksniji pristup u osiguravanju njezine stabilnosti. Uz tradicionalne metode to se postiže, sve više, i primjenom netermičkih metoda konzerviranja (imaju visoki učinak na uništenje i sprječavanje razvoja mikroorganizama, a ne narušavaju znakovito svojstva hrane). Odabirom različitih procesnih uvjeta, metodama pakiranja, uvjetima čuvanja i dr. može se utjecati na kvalitetu proizvoda. U istraživanjima će se osim tradicionalnih postupaka konzerviranja, primijeniti obrada visokim tlakom, sušenje liofilizacijom, kao i praćenje utjecaja navedenih postupaka na sastojke, te kvalitetu i stabilnost proizvoda. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag