zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Primjena novih fizikalnih metoda za vođenje, kontrolu i sigurnost prerade hrane 
Voditelj: Branko Tripalo
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sažetak: Problematika optimizacije pripremanja sirovina za analize, vođenje procesa i njihov utjecaj na kontrolu i sigurnost proizvodnje gotovih prehrambenih proizvoda ima veliku važnost u prehrambenoj industriji i biotehnologiji. Ovim programom objedinile bi se interdisciplinarna znanstvena istraživanja koja će obuhvaćati istraživanja primjene uvođenja novih fizikalnih metoda i drugih metoda na adekvatno vođenje procesa prerade hrane, njenu kontrolu i sigurnost. Nadalje će se ispitivanti pripremane i utjecaj različitih sirovina na rezultate kemijskih i biokemijskih analiza i teksturalnih svojstava gotovih proizvoda. Također je od velike važnosti i ispitivanje utjecaja stupnja izmješanosti i fizikalno-kemijskih karakteristika praškastih materijala na rezultate analiza, te vođenje procesa i sigurnost hrane. U konačnici će se ispitivati i analizirati potrošačka prihvatljivost gotovih proizvoda i njihova sklonost na osnovu metoda prezentacije, posebice kušanja (Conjoint analiza). Matematički će se opisati kinetičke promjene pojedinih procesa, zatim interakcija parametara kod određivanja teksturalnih svojstava gotovih proizvoda, stupnja izmješanosti i karakteristika praškastih materijala, te kinetika izolacije biološi aktivnih komponenti iz različitih prehrambenih sirovina. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag