zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Detekcija, karakterizacija i djelovanje ksenobiotika na stanične procese 
Voditelj: Jasna Franekić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sažetak: Pronalaženje, izolacija i sinteza biološki aktivnih prirodnih spojeva ima dugu tradiciju u razvoju lijekova i agro-kemikalija. Sinteze trebaju biti selektivnije s većim iskorištenjima u umjerenim reakcijskim uvjetima, brze sa smanjenim brojem sintetskih stupnjeva, te ekološki prihvatljive. U okviru ovog programa istražit će se mogućnosti priprave biološki aktivnih heterocikličkih spojeva po principima zelene kemije, dajući pritom prednost ekološki prihvatljivim biokatalitičkim reakcijama koje daju veća iskorištenja uz umjerene reakcijske uvjete, te reakcijama aktiviranim mikrovalnim zračenjem bez uporabe otapala. Istraživanja fitokemikalija u okviru programa obuhvatit će: (1) istraživanje utjecaja nekih biotičkih i abiotičkih elicitora na njihovu biosintezu u biljci Arabidopsis thaliana L.; (2) utjecaj sorte i agroekoloških uvjeta na njihov sastav i udio u brokuli; (3) utjecaj uvjeta skladištenja brokule, načina pripreme i probave; (4) udio i antioksidacijska svojstva polifenola; te (5) praćenje promjena njihova sastava usliijed biokonverzije. Istražiti će se (6) udio i antioksidacijska svojstva polifenola tijekom procesa preradbe kakao zrna u tamne čokolade. Polifenoli brokule i kakao zrna će se (7) izolirati i identificirati, te će se provesti (8) biološka istraživanja te, (9) fizikalno-kemijska istraživanja vezana uz njihovu primjenu kao inhibitora korozije. Na temelju dobivenih rezultata vrednovati će se polifenoli kao ekološki neškodljivi inhibitori korozije. Kako bi se istražio biološki učinak heterocikličkih spojeva i polifenola izoliranih iz brokule i zrna kakaa, koristiti će se humane stanične linije tumora testisa. Dokazati će se: (10) strukturne promjene protoonkogena (ret i K-ras) i tumor-supresorskih gena (CDH1, APC, NF1, p53, BRCA1 i nm23-H1); (11) promjene ekspresije spomenutih protoonkogena i tumor-supresorskih gena; (12) rasvijetliti redosljed pojavljivanja genetičkih promjena uslijed kojih dolazi do aktivacije/inaktivacije navedenih gena i razvoja zloćudnih tumora testisa. Na tim će se stanicama istražiti kako (13) polifenoli tj. flavonoidi mjenjaju citotoksični učinak citostatika i (14) nakon kojeg vremena izloženosti flavonoidima dolazi do indukcije apoptoze i detoksifikacijskih enzima. Ovi rezultati omogućiti će racionalno korištenje ovih spojeva u svojstvu kemoterapeutika koji će u kombinaciji sa standardno korištenim citostaticima smanjivati neželjene posljedice kemoterapije. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag