zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Matematika
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Božikov, Zdravka PRIMJENA ALGEBRE U GEOMETRIJI 2
Ćepulić, Vladimir Istraživanje konačnih grupa i njihove primjene u kombinatorici
Kraljević, Hrvoje Reprezentacije poluprostih Liejevih grupa: K-tipovi, duali, C*-algebre
Pavleković, Margita Obrazovanje učenika s posebnim interesom za matematiku
Šorić, Kristina Algoritmi, heuristike i metaheuristike za probleme rasporeda
Vrdoljak, Marko Matematičko modeliranje geofizičkih pojava
1 do 6 od 6
Natrag