zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja kroničnih bolesti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Anić, Tomislav Učinak BPC 157 na induciranu bilijarnu opstrukciju
Božikov, Velimir Učinci mediteranske (dalmatinske) prehrane na tijek metaboličkog sindroma
Buljat, Gojko Registar tumorskih, degenerativnih i infektivnih bolesti kralješnice u RH
Kaštelan, Darko Incidentalomi nadbubrežne žlijezde kao uzrok metaboličkog sindroma
Kes, Petar Prevencija, rano prepoznavanje i liječenje kroničnog zatajenja bubrega
Kolundžić, Robert Molekularna osnova aseptičke nestabilnosti totalne endoproteze zgloba kuka
Patrlj, Leonardo Minimalno invazivna kirurgija jetre
Pegan, Boris Prognostički faktori kohlearne implantacije u vrlo male djece
Plavec, Davor Usporedba učinaka dva načina vođenja terapije astme u djece 12-18 godina
Račić, Goran Poremećaji disanja tijekom spavanja - uloga gornjih dišnih putova
Ružić, Lana UTJECAJ RAZLIČITIH OBLIKA TJELESNE AKTIVNOSTI NA DIABETES MELLITUS
Šebečić, Božidar Pentadekapeptid BPC 157- učinkovita terapija ozljeda mišića i tetive
Tonković, Dinko Usporedba invazivnih načina mjerenja hemodinamskih parametara
Vrhovac, Radovan Dijagnostika i terapija infekcija kod imunokompromitiranih bolesnika
Zoričić, Sanja Uloga koštanih morfogenih proteina i inhibitora u nastanku osteofita čovjeka
1 do 15 od 15
Natrag