zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Biologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Batistić, Mirna Struktura planktonskih populacija u trofičkom gradijentu u južnom Jadranu
Horvatić, Janja Nutrienti i razvoj plutajućih makrofita i alga u Istočnoj Hrvatskoj
Jelaska, Sven Analiza biološke raznolikosti okolišnim čimbenicima i daljinskim promatranjem
Kožul, Valter Biološko ekološke značajke nektonskih i bentoskih organizama u južnom Jadranu
Kremer, Dario Mikromorfološka i kemotaksonomska istraživanja nekih vrsta porodice Lamiaceae
Lacković-Venturin, Gordana Razvojna i populacijska biologija velikih morskih kralježnjaka u Jadranskom moru
Lorković, Zdravko Uloga RNA vezucih proteina u razvitku biljke Arabidopsis thaliana
Maguire, Ivana Filogenetske i filogeografske značajke porodice Astacidae u Hrvatskoj
Matulić, Maja Poli(ADPribozilacija, starenje i plazminogenska aktivacija u tumorskim stanicama
Mustafić, Perica Modeliranje ekološki prihvatljivih protoka rijeke Cetine
Schultz, Stewart EKOLOGIJA I PRAĆENJE STANJA BENTOSKIH ŽIVOTNIH ZAJEDNICA HRVATSKOGA JADRANA
Skočibušić, Mirjana Indikatori fekalnog onečišćenja i moguće patogene bakterije u obalnom moru
Šmuc, Tomislav Strojno učenje prediktivnih modela u računalnoj biologiji
Šolić, Mladen Vrijeme zadržavanja bakterije Escherichia coli u moru i morskim organizmima
1 do 14 od 14
Natrag