zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-22
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Geoznanosti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Juračić, Mladen Recentni sedimenti i fosilni okoliši jadranskog priobalja
Kniewald, Goran Biogeokemija metala u sedimentacijskim sustavima i tlima Hrvatske
Koch, Georg Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova
Korbar, Tvrtko Stratigrafija naslaga krede u okviru geodinamike jadranskog područja Hrvatske
Kozarac, Zlatica Priroda organske tvari, interakcije s mikrokonstituentima i površinama u okolišu
Kuzmić, Milivoj Matematičko modeliranje cirkulacije i satelitska detekcija graničnih procesa
Legović, Tarzan Ekološko modeliranje za održivo upravljanje resursima
Magaš, Damir Geografske osnove razvoja litoralnih regija Hrvatske
Marjanac, Tihomir Impakti i prateći geološki događaji u razvoju Dinarida
Medaković, Davorin Procesi biomineralizacije morskih organizama
Morović, Mira Kooscilacije atmosfere i mora važne za ekosustav Jadrana
Najdek-Dragić, Mirjana Struktura i fiziologija mikrobnih zajednica frontalnih zona sjevernog Jadrana
Obelić, Bogomil Prirodni radioizotopi u istraživanju krških ekosustava i datiranju
Orlić, Mirko Utjecaj atmosfere i topografske varijabilnosti na procese u moru
Palinkaš, Ladislav Geokemija mineralnih ležišta u Dinaridima i njezin utjecaj na vode u kršu
Pandžić, Krešo Metode motrenja i asimilacije meteoroloških podataka
Pavelić, Davor Neogenski kopneni okoliši Panonskog bazena i krških područja
Perica, Dražen Hrvatski priobalni krški prostor - geomorfološke i ekološke značajke
Pižeta, Ivanka MEĐUDJELOVANJA OBLIKA TRAGOVA METALA U VODENOM OKOLIŠU
Precali, Robert Mehanizam dugoročnih promjena u ekosustavu sjevernog Jadrana
21 do 40 od 53
Natrag