zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Geoznanosti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Prohić, Esad Geokemijski model kretanja onečišćivača u području odlagališta komunalnog otpada
Raspor, Biserka Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima
Ružić, Ivica Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika
Slovenec, Damir Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske
Sondi, Ivan Nanočestice u biogeokemijskim procesima u okolišu
Sremac, Jasenka Dokazi biotičkih i abiotičkih promjena u fosilnim okolišima
Svetličić, Vesna Površinske sile na atomskoj skali u istraživanju mora i nanotehnologiji
Tišljar, Josip Dinarski krš: geološka evolucija, mineralne sirovine, paleotla i tla
Tomljenović, Bruno CROTEC - Strukturna analiza recentne i neotektonske aktivnosti u Hrvatskoj
Travizi, Ana Bioraznolikost bentoskih zajednica u Jadranu: prirodni i antropogeni utjecaji
Velić, Ivo Mikrofosilne zajednice u karbonatnim naslagama Krških Dinarida
Velić, Josipa Stratigrafska i geomatematička istraživanja naftnogeoloških sustava u Hrvatskoj
Vilibić, Ivica Istraživanje i sustavi praćenja neuobičajene dinamike Jadrana
41 do 53 od 53
Natrag