zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Psihologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Ajduković, Dean Prilagodba pojedinca i zajednice u vrijeme društvene tranzicije
Bratko, Denis Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti
Brdar, Ingrid Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata
Buško, Vesna Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: Dispozicije i procesi ličnosti
Ćubela Adorić, Vera Iskustva nepravde i psihološka dobrobit tijekom nekih životnih tranzicija
Despot-Lučanin, Jasminka BIOLOŠKI, PSIHOLOŠKI I SOCIJALNI ČIMBENICI DUŽINE ŽIVOTA I ZDRAVLJA U STAROSTI
Domijan, Dražen Neuronsko modeliranje i bihevioralno testiranje vidne percepcije i kognicije
Franc, Renata Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu
Jokić-Begić, Nataša Anksioznost i depresivnost u cjeloživotnoj perspektivi
Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja
Kamenov, Željka Uloga socio-kognitivnih procesa u samoregulaciji i interpersonalnim odnosima
Kardum, Igor Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja
Keresteš, Gordana Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju
Kolić-Vehovec, Svjetlana Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja
Lamza-Posavec, Vesna Istraživanje javnoga mnijenja i masovnih medija
Maslić Seršić, Darja Individualne i organizacijske posljedice nesigurnosti posla
Mlačić, Boris Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj
Pokrajac-Bulian, Alessandra Psihosocijalni aspekti pretilosti
Raboteg-Šarić, Zora Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece
Radošević-Vidaček, Biserka Problem pospanosti: sociokulturalni, bihevioralni i psihofiziološki aspekti
1 do 20 od 31
Natrag