zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Presadba gena i tkiva
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Anđelinović, Šimun DNA analiza ranosrednjovjekovne populacije s područja južne Hrvatske
Antica, Mariastefania Molekularne interakcije u diferencijaciji limfocita
Antičević, Darko Genomska i proteomska analiza biomarkera u krvi kod rijetkih koštanih bolesti
Banfić, Hrvoje Funkcija fosfoinozitol 3-kinaze C2 beta u staničnim jezgrama
Barić, Ivo Nasljedne metaboličke i ostale monogenske bolesti djece
Begović, Davor Novi pristupi dijagnostici nasljednih bolesti
Brečević, Lukrecija MOLEKULARNA CITOGENETIKA U EVALUACIJI MENTALNE RETARDACIJE NEPOZNATE ETIOLOGIJE
Buretić-Tomljanović, Alena Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji
Dumić, Miroslav Nasljedne endokrine bolesti u djece
Gagro, Alenka Modulacija funkcije ljudskih regulacijskih T-limfocita
Jakuš, Florijana Eksperimentalni embrionalni tumori i razvoj zametaka sisavaca in vitro i in vivo
Katavić, Vedran B limfociti, makrofagi i podrijetlo osteoklasta
Klapan, Ivica Implanti po mjeri
Kovač, Zdenko Patofiziologija sepse u splenektomiranim i normospleničnim miševima
Marušić, Ana Molekularne interakcije koštanog i imunološkog sustava
Radošević-Stašić, Biserka Morfogenetska svojstva stresnih proteina gp96 i metalotioneina
Ristić, Smiljana Genetička analiza multiple skleroze
Volarević, Siniša Odgovor stanica sisavaca na pogrešku u sintezi ribozoma in vivo
Vugrek, Oliver Nedostatak Adenozilhomocistein hidrolaze: Molekularni mehanizmi novog oboljenja
Žižak, Mirza Regulacija Na/H izmjenjivača izooblika 3 (NHE3) posredovana CaM kinazom II
1 do 20 od 20
Natrag