zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Igor Dekanić Održivo gospodarenje energetskim mineralnim sirovinama u Hrvatskoj
2. Zvonimir Ester Eksploatacija mineralnih sirovina u skladu s načelima održivog razvoja
3. Josip Tišljar Geološki procesi i resursi Dinarskog krškog područja
4. Josipa Velić Geološki procesi u kenozoiku - utjecaj na okoliš i postanak ležišta fluida
1 do 4 od 4
Natrag