zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Eksploatacija mineralnih sirovina u skladu s načelima održivog razvoja 
Voditelj: Zvonimir Ester
Ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Eksploatacija i gospodarenje mineralnim sirovinama jedna je od najstarijih gospodarskih grana i nezaobilazan čimbenik razvitka gospodarstva svake zemlje. Mineralne sirovine predstavljaju, pored šuma, voda i poljoprivrednog zemljišta osnovni prirodni resurs Republike Hrvatske. Godišnja eksploatacija mineralnih sirovina iznosi u Hrvatskoj više od 21.000.000 t (podaci Ministarstva gospodarstva za 2003. godinu) i predstavlja značajnu novo stvorenu vrijednost. Ležišta nemetalnih mineralnih sirovina smještena su pretežito u gorskim područjima i jadranskom priobalju (Istra, Dalmacija, dalmatinska Zagora, Lika i Gorski Kotar), dakle u krajevima važnim za razvoj turizma i značajnim po krškim fenomenima i potencijalima pitke vode. Rudarski radovi imaju višestruke utjecaje na okoliš, koji se najčešće manifestiraju kroz trajnu promjenu morfologije zahvaćenog terena i povremenim manje-više neugodnim ili opasnim pojavama kao što su buka, prašina, seizmički efekti miniranja i dr. Promjene terena, uslijed rudarskih radova, obično imaju za posljedicu utjecaj na estetski ugođaj, tj. na harmoničnost krajobraza, no mogu imati utjecaja i na sigurnost okoliša. Cilj ovog programa je objektivnim i multidisciplinarnim pristupom istražiti mogućnost racionalne eksploatacije vrijednih mineralnih sirovina, u strateški važnim regijama Hrvatske, uz poštivanje načela održivog razvoja. U rješenju ove zadaće u program istraživanja uključili su se vodeći hrvatski znanstvenici i stručnjaci iz područja eksploatacije mineralnih sirovina i očekuju se primjenjivi rezultati istraživanja u određivanju vrste tehnologije koju je potrebno primijeniti za određenu vrstu i uvjete kakvoće nemetalne mineralne sirovine, uz utvrđivanju mjera zaštite okoliša i određivanju vrste, mjesta i učestalosti monitoringa potencijalnog onečišćenja zraka, vode i tla. Valorizacija dostignuća istraživanja ogledati će se publiciranjem u monografijama i časopisima i javnoj prezentaciji rezultata na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag