zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja mozga
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Vida Demarin Vaskularni i degenerativni mehanizmi neuroloških bolesti
2. Marijan Klarica Cerebrospinalna patofiziologija i primjena ultrazvuka
3. Ivica Kostović Razvojna neurobiološka osnova kognitivnih, duševnih i neuroloških bolesti
4. Dorotea Muck-Šeler Farmakogenomika, proteomika i psihofiziologija neuropsihijatrijskih poremećaja
5. Damir Sapunar Ozljeda živčanih stanica i neuropatska bol
6. Gordana Župan Oštećenje i oporavak živčanog sustava
1 do 6 od 6
Natrag